ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

Το Δ.Σ της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου δηλώνει την πλήρη αποδοκιμασία του για το τρόπο με τον οποίο στρέφονται κατά της Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Αν. Θεοτοκάτου και της Αντιπροέδρου Σ. Ντούνη σχετικώς με την εκ μέρους τους διαχείριση και σχεδιασμό των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του Δικαστηρίου. Επισημαίνεται ότι αφενός η νυν Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την ιδιότητά της ως Προέδρου του Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είχε αντιταχθεί στην κατάργηση του προληπτικού ελέγχου που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο στις δημόσιες δαπάνες, αφετέρου η Πρόεδρος της Επιτροπής για το σχεδιασμό του νέου συστήματος ελέγχου των δαπανών Αντιπρόεδρος Σ. Ντούνη ανέλαβε τα καθήκοντά της υπό άκρως πιεστικές και ήδη διαμορφωμένες συνθήκες, δεδομένου ότι είχε καταργηθεί νομοθετικά (ν. 4337/2015) ο συνταγματικά κατοχυρωμένος προληπτικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Δεν είναι νοητό να αναζητούνται ευθύνες από το Ελεγκτικό Συνέδριο για την με τρόπο πρόχειρο και αποσπασματικό κατάργηση του προληπτικού ελέγχου των δημοσίων δαπανών, χωρίς μάλιστα να προκληθεί η γνώμη της Ολομέλειας του Σώματος, αν και στο άρθρο 20 περ. κα’ του Δημοσίου Λογιστικού (ν. 4270/2014) ρητώς ορίζεται ότι κάθε νομοσχέδιο που αναφέρεται σε μείζονος σημασίας δημοσιονομικά θέματα υποβάλλεται για γνωμοδότηση στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Επίσης, το Δ.Σ. της Ένωσης καταδικάζει τα δημοσιεύματα που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα »Κουτί της Πανδώρας», με τα οποία επιχειρείται η χειραγώγηση και ο αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης σχετικά με την εκδικασθείσα από το Ελεγκτικό Συνέδριο υπόθεση »πόθεν έσχες» του δημοσιογράφου Θ. Αναστασιάδη. Μομφές και επικρίσεις, χωρίς μάλιστα να έχει δημοσιευθεί η απόφαση της Ολομέλειας, κατά των μελών που δίκασαν την υπόθεση είναι κακόβουλες, απαράδεκτες και υποβολιμαίες, αποπειρώνται δε ανεπιτυχώς να πλήξουν την ακεραιότητα και αμεροληψία του Δικαστηρίου. Ενδεικτικό της ανακρίβειας και του εν γένει χαμηλού επιπέδου των δημοσιευμάτων είναι και η μομφή κατά του Εισηγητή της υποθέσεως ότι δήθεν δεν εκδίδει την απόφαση για να καθυστερήσει την εκτέλεση του καταλογισμού σε βάρος του ανωτέρω δημοσιογράφου. Πλην όμως, είναι γνωστό και στον πρωτοετή φοιτητή της νομικής σχολής ότι οι τελεσίδικες αποφάσεις των δικαστηρίων, όπως είναι αυτές των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είναι εκτελεστές από της δημοσιεύσεώς τους, χωρίς να απαιτείται η έκδοση αμετάκλητης απόφασης από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Από το να περιφέρουν την άγνοια και κακοβουλία τους στις ιστοσελίδες, ας ρωτούσαν τουλάχιστον ένα νομικό.
Το Δ.Σ. της Ένωσης διαπιστώνει ότι το σύνολο των ανωτέρω δημοσιευμάτων είναι δηλωτικά, δυστυχώς, της έκπτωσης στην ποιότητα της δημόσιας ζωής και της δημοσιογραφίας. Η Ένωση θα αντισταθεί αταλάντευτα στις προσπάθειες χειραγώγησης και εκφοβισμού των μελών της καθώς και υπονόμευσης του θεσμικού ρόλου της Δικαιοσύνης από οπουδήποτε και αν αυτές επιχειρούνται.

Πηγή: dikastis.blogspot.gr