Ανακοίνωση του Δήμου Καλαμπάκας για τις οφειλές των δημοτών

Ανακοίνωση του Δήμου Καλαμπάκας για τις οφειλές των δημοτών

Ο Δήμος Καλαμπάκας, βάσει διατάξεων του Υπουργείου Εσωτερικών, κάνει γνωστό στους δημότες, ότι μέχρι τις 26 Μαΐου, έχουν την δυνατότητα, με αίτησή τους, να ρυθμίσουν σε δόσεις τις οφειλές τους προς τον Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα.

Η αίτηση θα υποβάλλεται στην αρμόδια Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

Ο αριθμός των δόσεων κυμαίνεται  έως 100, ανάλογα με το ύψος της οφειλής με ελάχιστο ποσό δόσης τα 20 ευρώ.

Αν το ποσό εξοφληθεί εφάπαξ  απαλλάσσεται πλήρως από πρόστιμα και προσαυξήσεις. Στην ρύθμιση εντάσσονται όλες οφειλές που  έχουν ήδη βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν μέχρι 26 Μαΐου.

Επίσης, ρύθμιση γίνεται και για τις οφειλές στην ΔΕΥΑΚ. Η σχετική αίτηση θα υποβάλλεται τις ίδιες ώρες στα γραφεία της επιχείρησης στο ισόγειο του Δήμου.

Με σχετική απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η ΔΕΥΑΚ θα καθορίζει και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ποσό της οφειλής με ελάχιστο ποσό δόσης τα 20 ευρώ.