Προφίλ & Όραμα

Ο όμιλος εταιρειών ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP –ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε., είναι μια ισχυρή Ελληνική επιχείρηση, που δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής και εγκατάστασης σύγχρονων πληροφορικών υποδομών καθώς και της συμβουλευτικής και οικονομοτεχνικής υποστήριξης οργανισμών του δημοσίου, στοχεύοντας κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η στρατηγική μας εστιάζει στη δημιουργία ενός παραγωγικού Ομίλου με δράση σε όλους τους νευραλγικούς τομείς που απασχολούν τους οργανισμούς εσωτερικά αλλά και σε σχέση με το εμπλεκόμενο περιβάλλον.

Η τελευταία δεκαετία ήταν για τον Όμιλο μια πολύ γόνιμη περίοδος που διαμόρφωσε τα χαρακτηριστικά και τα θεμέλια πάνω στα οποία δουλεύουμε για την ισχυροποίηση της εταιρείας μας, σε όλη την στην Ελλάδα.

Τελευταία εξέλιξη είναι η απόφαση να εντάξουμε στις δραστηριότητες μας, την ηλεκτρονική εφημερίδα Egritos local press.

Δημιουργήσαμε ένα παράθυρο στην ενημέρωση με γενικά και τοπικά θέματα, που αφορούν την αυτοδιοίκηση.

Offline & Online together: Τι; Πως; Που; Γιατί;

Focus on: Αυτοδιοικητικά Νέα, Καλές Πρακτικές, Εξαιρετικά Δρώμενα

Σε συνεργασία με εκπροσώπους από τις περιφερειακές εταιρείες φιλοδοξούμε να καταφέρουμε την διάχυση της πληροφορίας που έχουμε από κάθε γωνιά των τοπικών κοινωνιών.