Η αποτίμηση του συνεδρίου στην αυριανή συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ

Η αποτίμηση του συνεδρίου στην αυριανή συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ

Αποτίμηση του τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ και καθορισμός επόμενων ενεργειών και αποφάσεων είναι τα βασικά θέματα που θα απασχολήσουν την αυριανή συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί στα γραφεία της ΚΕΔΕ.

Κατά την αυριανή συνεδρίαση θα οριστούν οι εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ στην ετήσια τακτική συνέλευση της της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), που θα πραγματοποιηθεί στο Μαρούσι, την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015. Επίσης θα οριστούν οι εκπρόσωποι στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Τομεακών και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα συγκροτηθούν οι Περιφερειακές Επιτροπές Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) ΕΣΠΑ.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Επικύρωση Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
Ενημέρωση Προέδρου.
Αποτίμηση Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου.
Εισηγητής: Γ. Πατούλης, πρόεδρος ΚΕΔ.

4 Καθορισμός επόμενων ενεργειών και λήψη αποφάσεων.
5. Ορισμός εκπροσώπου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), που θα πραγματοποιηθεί στο Μαρούσι, την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015.
Εισηγητής: Γ. Μουράτογλου, γενικός γραμματέας ΚΕΔΕ

6. Ορισμός εκπροσώπων στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Τομεακών και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Συγκρότηση των Περιφερειακών Επιτροπών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) ΕΣΠΑ.
Εισηγητές: – Γ. Πατούλης, πρόεδρος ΚΕΔΕ

– Δ. Καφαντάρης, Α΄ αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ

– Π. Μαΐστρος, επιστημονικός δυνεργάτης ΚΕΔΕ

7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.