Η Αθήνα πρώτος δήμος της Ελλάδας στην μάχη της Κλιματικής Αλλαγής

Η Αθήνα πρώτος δήμος της Ελλάδας στην μάχη της Κλιματικής Αλλαγής

Το πρώτο ολοκληρωμένο σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή που συντάχθηκε από ελληνική πόλη διαθέτει πλέον ο δήμος Αθηναίων, ακολουθώντας, σε μία πολύ κρίσιμη διεθνή συγκυρία, ενεργά τις προσπάθειες των μεγάλων πόλεων σε όλο τον κόσμο για την καταπολέμηση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, τη Δευτέρα 5 Ιουνίου, ο δήμος Αθηναίων υπογραμμίζει ότι πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο με διπλή στόχευση και ορίζοντα που φτάνει ως το 2030: αφενός, αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 40% και αφετέρου στην προστασία της πόλης και του πληθυσμού από την κλιματική αλλαγή.

Όπως δηλώνει ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης, «η Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα αποτυπώνει την ελπίδα της ανθρωπότητας για το μέλλον του πλανήτη και κάθε παρέκκλιση, από τα όσα έχουν συμφωνηθεί, είναι περισσότερο από ανησυχητική. Έχει πλέον επιβεβαιωθεί ότι και στο περιβάλλον, οι πόλεις τα καταφέρνουν καλύτερα από τα κράτη. Όπου οι κυβερνήσεις αποτυγχάνουν, οι πόλεις λαμβάνουμε πιο δραστικές και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, περιβαλλοντικού και οικονομικού, την προστασία των ευάλωτων ομάδων, τη διαφύλαξη της κανονικότητας της ζωής στις πόλεις. Η συμμετοχή της Αθήνας σε μεγάλα και αναγνωρισμένα διεθνώς δίκτυα πόλεων, όπως είναι το «C40» και οι «100 Ανθεκτικές Πόλεις», καθώς και η ενεργή παρουσία μας στη διεθνή πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy), φέρνει απτά αποτελέσματα και μάλιστα χωρίς επιβάρυνση για τον δήμο».

To σχέδιο αυτό είναι εναρμονισμένο και με τη Στρατηγική Ανθεκτικότητας του δήμου Αθηναίων που θα παρουσιαστεί τον Ιούνιο. Η στρατηγική αυτή στοχεύει στη συνδημιουργία – με τους πολίτες και φορείς – και την προτεραιοποίηση δράσεων που μπορούν να υποστηρίξουν μακροπρόθεσμα μια πόλη που προετοιμάζεται για επερχόμενες κρίσεις, ακούει τους πολίτες, υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και είναι ζωντανή, ελκυστική και δημιουργική.

Ενδεικτική της σημασίας αυτών των πρωτοβουλιών είναι η δήλωση του Mark Watts, Εκτελεστικού Διευθυντή του Δικτύου Πόλεων για την Κλιματική Αλλαγή C40 (www.c40.org): «Οι αποφάσεις και οι δράσεις που θα αναλάβουν οι πόλεις την επόμενη τριετία θα καθορίσουν αν ο κόσμος μπορεί να κάνει πράξει τη Συμφωνία του Παρισιού και να αποτρέψει μία καταστροφική αλλαγή των κλιματικών συνθηκών. Με το ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για το Κλίμα που παρουσιάζει η Αθήνα αναδεικνύει την απόλυτη δέσμευση της στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Το πλάνο αυτό θα προστατέψει του πολίτες της Αθήνας από τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος που λαμβάνει χώρα με ταχείς ρυθμούς, αλλά ταυτόχρονα θα οδηγήσει στην απαραίτητη μείωση των εκπομπών που θα εξασφαλίσει ένα βιώσιμο μέλλον για την πόλη».
Ο Michael Berkowitz, πρόεδρος των 100 Resilient Cities – 100 Ανθεκτικών Πόλεων – Pioneered by Rockefeller Foundation (www.100resilientcities.org) επισημαίνει για το Σχέδιο της Αθήνας: «Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή της Αθήνας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της πόλης για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας ενόψει των μυριάδων προκλήσεων του 21ου αιώνα. Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι ένα κρίσιμο κομμάτι της αστικής ανθεκτικότητας και θέλουμε να συγχαρούμε τόσο την πόλη όσο και τους συνεργάτες μας στο δίκτυο C40. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε για να υλοποιήσουμε τους στόχους αυτού του σχεδίου όπως και την επικείμενη Στρατηγική Ανθεκτικότητας της πόλης.”
Η προσπάθεια του δήμου Αθηναίων για το περιβάλλον είναι καινοτόμα και για έναν ακόμη λόγο. Ενσωματώνει, πρωτίστως, το έργο και τις δυνάμεις του ίδιου του προσωπικού. Οι υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων, με την τεχνική υποστήριξη και επιμόρφωση από τα διεθνή δίκτυα, κατάρτισαν ένα άρτιο σχέδιο που πληροί διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα, συνδυάζοντάς το ταυτόχρονα με το Επιχειρησιακό και Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ), τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και τη Στρατηγική Ανθεκτικότητας.

Με απλά λόγια, όπως εξηγεί η Λενιώ Μυριβήλη, εντεταλμένη σύμβουλος του δήμου Αθηναίων για την Κλιματική Αλλαγή, «το Σχέδιο της Αθήνας για την Κλιματική Αλλαγή περιλαμβάνει τόσο παρεμβάσεις άμεσης προτεραιότητας – αρκετές από τις οποίες υλοποιήσαμε ήδη – όσο και δράσεις με μακροχρόνια προοπτική που είναι κρίσιμο να ξεκινήσουν με τη συνεργασία όλων».

Περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν:

Α) Στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, μέσω της μείωσης της θερμοκρασίας και της δημιουργίας κατάλληλων συνθηκών στην πόλη, με βασικά στρατηγικά σημεία τα εξής:

· Χώροι Πρασίνου: Δημιουργία, επέκταση, συντήρηση των χώρων πρασίνου, κλασικών όπως τα πάρκα αλλά και νέων μορφών, όπως οι κατακόρυφες φυτεύσεις
· Ενσωμάτωση στοιχείων νερού
· Δημόσιοι χώροι σχεδιασμένοι κατάλληλα, με σκιάσεις, ψυχρά υλικά, προτεραιότητα σε ήπιες μορφές μετακίνησης
· Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση των πολιτών αλλά και των υπηρεσιών του Δήμου

Β) Στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, μέσω της αποτελεσματικότερης χρήσης ενέργειας για τον Δήμο και τους πολίτες, με βασικά στρατηγικά σημεία τα εξής:

· Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από δημόσια κτίρια και υποδομές
· Μείωση της χρήσης καυσίμων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο)
· Ενημέρωση και κινητοποίηση του πληθυσμού
· Προώθηση των ήπιων μορφών μετακίνησης
· Βελτίωση του συστήματος διαλογής των βιοαποδομήσιων αστικών αποβλήτων

Μεταξύ των παρεμβάσεων που υλοποιούμε ήδη σε εναρμόνιση με το σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, περιλαμβάνονται:

· Πιλοτική παρέμβαση στο εμπορικό τρίγωνο, με πεζοδρομήσεις, χρήση ψυχρών υλικών, φωτισμό νέας τεχνολογίας και αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού
· Συντήρηση χώρων πρασίνου / νέες φυτεύσεις ετησίως
· Πράσινες στέγες σε σχολικά κτίρια (ήδη έχουν ολοκληρωθεί 13 και προγραμματίζουμε νέα)
· Ενεργειακές αναβαθμίσεις σε 4 σχολικά συγκροτήματα, δλδ 9 κτήρια (ήδη προγραμματίζονται οι επόμενες παρεμβάσεις)
· Κατασκευή 2 βιοκλιματικών βρεφονηπιακών σταθμών
· Σύνδεση σχολικών κτιρίων με φυσικό αέριο και απαλλαγή από χρήση πετρελαίου θέρμανσης
· Εκστρατεία ενημέρωση των μαθητών στα σχολεία της Αθήνας με τίτλο «Ενεργειακό Αποτύπωμα», με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής τους συμπεριφοράς (το πρόγραμμα έχει ήδη υλοποιηθεί σε 20 σχολεία και σταδιακά επεκτείνεται)
· Πιλοτικοί καφέ κάδοι για συλλογή βιοαποβλήτων
· Αγορά οχημάτων χαμηλότερης κατανάλωσης καυσίμου
· Αποτελεσματικότερη διαχείριση του στόλου οχημάτων του Δήμου
· Συντήρηση και λειτουργία των σιντριβανιών
· Τοποθέτηση NFC tags στα δημόσια κτίρια με πληροφορίες για τη θερμοκρασία και τα δροσερά σημεία της πόλης, συνδεδεμένα με την εφαρμογή Treasure
· Λειτουργία εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα «Treasure App», σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, για την ενημέρωση του πληθυσμού σε ημέρες καύσωνα
· Λειτουργία Λεσχών Φιλίας ως κλιματιζόμενων χώρων κατά τους καύσωνες
· Συνεργασία με το WWF Ελλάς για τη δημιουργία χάρτη δροσερών σημείων της Αθήνας

Επόμενες παρεμβάσεις:

· Αύξηση του πρασίνου κατά τουλάχιστον 10% σε όλες τις αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων & εντατικοποίηση φύτευσης χώρων πρασίνου
· Δημιουργία Αστικών Λαχανόκηπων
· Πάρκα τσέπης (pocket parks)
· Χρήση ψυχρών και άλλων βιώσιμων δομικών υλικών σε όλα τα δημοτικά έργα
· Διάθεση πόσιμου νερού σε κοινόχρηστους χώρους
· Επέκταση δροσερών σημείων με εμπλοκή ιδιωτικού τομέα
· Bελτίωση και αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων σε LED
· Νέες ενεργειακές αναβαθμίσεις σε σχολικά κτήρια
· Υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας με πόρους από το Πράσινο Ταμείο
· Επέκταση του προγράμματος καφέ κάδων για την κομποστοποίηση
· Εντατικοποίηση της ενημέρωσης μαθητών και ενηλίκων για την βελτίωση της ενεργειακής τους συμπεριφοράς

Η πόλη μας, όπως και όλες οι σύγχρονες πόλεις, έρχεται σταδιακά αντιμέτωπη με ορατούς κινδύνους από την αύξηση της θερμοκρασίας, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που μας επηρεάζουν όλους. Ενδεικτικά αρκεί να συνειδητοποιήσουμε ότι για κάθε 1°C αύξηση της μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας πάνω από τους 31,5°C, το ποσοστό της θνησιμότητας αυξήθηκε κατά 5,2% την περίοδο 2000 – 2012. Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή του Δήμου Αθηναίων απαντά σε αυτούς ακριβώς τους κινδύνους και αποδεικνύει τη δέσμευσή μας για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και του πληθυσμού της Αθήνας, με σοβαρό σχεδιασμό, προοπτική αλλά και αμεσότητα.

Πηγή: myota.gr