Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συζητά με φορείς και πολίτες για την κλιματική αλλαγή

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συζητά με φορείς και πολίτες για την κλιματική αλλαγή

Άνοιγμα σε φορείς και στην κοινωνία των πολιτών πραγματοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας επιδιώκοντας την αποκρυστάλλωση μίας ευρείας αποδοχής Θεσσαλικής πρότασης για το μείζον ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει από το υπουργείο Περιβάλλοντος με στόχο τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, το μεσημέρι της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου ανοιχτή συζήτηση με εκπροσώπους φορέων, αυτοδιοικητικούς, υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας αλλά και απλούς πολίτες.

Όπως σημείωσε στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γρηγόρης Παπαχαραλάμπους «είναι γνωστό ότι στις ημέρες αυτές υπάρχει μία παγκόσμια συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων στο Παρίσι. Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της εθνικής στρατηγικής για την κλιματική αλλαγή, η Περιφέρεια Θεσσαλίας επαναβεβαιώνοντας τη διοίκηση της συλλογικής ηγεσίας, ζητά την άποψη όλων των φορέων και για το λόγο αυτό συζητάμε για το κλίμα. Επιδιώκουμε να καταλήξουμε σε μία Θεσσαλική πρόταση ευρείας αποδοχής την οποία στη συνέχεια θα θέσουμε υπόψη του υπουργείου για να καταλήξουμε ως χώρα σε συγκεκριμένες προτάσεις που τόσο έχει ανάγκη η παγκόσμια οικονομία και κοινωνία που επηρεάζεται άμεσα από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής».

Από την πλευρά της η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας κ. Δωροθέα Κολυνδρίνη σημείωσε πως «δυστυχώς μιλάμε για ένα επίκαιρο θέμα κι ένα επικαιρικό φαινόμενο. Ειδικά τα τελευταία χρόνια συνειδητοποιούμε πως η κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, αλληλένδετα και συσχετιζόμενα δημιουργούν ένα πολύ επικίνδυνο δίδυμο. Η φύση δεν ξεχνά ποτέ. Αυτό ακριβώς που προκαλούμε στο περιβάλλον τελικά το εισπράττουμε και τον τελευταίο χρόνο τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι πλέον σύνηθες γεγονός και όχι εξαίρεση. Για παράδειγμα στη Μαγνησία, τον τελευταίο χειμώνα ζήσαμε στιγμές που μας έφεραν στα άκρα, όπως το φαινόμενο της Σκοπέλου. Μέσα από διαβούλευση μπορούμε και επιβάλλεται να καταλήξουμε σε κοινές προτάσεις. Αυτό βέβαια που προκαλεί προβληματισμό είναι κατά πόσο αυτές οι προτάσεις θα μπορέσουν να υλοποιηθούν, να λειτουργήσουν προληπτικά αλλά και κατασταλτικά. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε σωρεία φαινομένων και αδυνατούμε λόγω του ότι το κράτος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του».

Ο γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Νίκος Πουτσιάκας εστίασε στις προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν και οι οποίες είναι:

* Η διαφύλαξη των φυσικών πόρων της χώρας και την προστασία των δασών μας από ανταγωνιστικές χρήσεις γης όπως είναι οι κατασκευές, η ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση, κλπ.

* Η οργάνωση του αγροτικού τομέα με όρους ανθεκτικότητας και τον σχεδίασμά της αγροτικής παραγωγής με τις καλλιέργειες, την ενσωμάτωση τεχνολογίας και γνώσης που θα απαντά στην έλλειψη νερού που πιθανότητα θα βιώσει η περιοχή μας στο μέλλον. Η προσαρμογή των ντόπιων ποικιλιών και φυλών ζώων στην περιοχή και η ανθεκτικότητά τους στην κλιματική αλλαγή, άρα η στήριξη της βιοποικιλότητας θα πρέπει να είναι ένα από τα βασικά εργαλεία μας σε μια γεωργία και κτηνοτροφία που θα μπορεί να δώσει τροφή στους κατοίκους της Θεσσαλίας και εισόδημα στους αγρότες της. Τα εκτατικά σχήματα καλλιέργειας και εκτροφής, οι παρεμβάσεις για την αναγέννηση των εδαφών και τους περιβάλλοντος, η προστασία των φυσικών πόρων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας επίσης αποτελούν κατευθύνσεις που οφείλουμε να ενσωματώσουμε στον σχεδίασμά της μελλοντικής αγροτικής μας πολιτικής.

* Η τοπικοποίηση της οικονομίας, με αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων παραγωγής, μεταποίησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης προϊόντων που παράγονται και εμπορεύονται τοπικά χωρίς μεγάλες μετακινήσεις. (Π.χ. κομποστοποίηση αντί για λίπανση, κ.λπ)

* Η προστασία και αποκατάσταση κρίσιμων βιοτόπων που μπορούν να αποτελέσουν βιολογικούς φραγμούς και δείκτες για τις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές.

* Η ανάπτυξη μαζικών μεταφορών φιλικές προς το περιβάλλον (σιδηρόδρομος) και την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας.

* Η εκπόνηση σχεδίων για τη διαχείριση των δημογραφικών ανακατατάξεων.

* Το ζήτημα της ενημέρωσης και πληροφόρησης του πληθυσμού το οποίο πρέπει να λειτουργεί οριζόντια.

Στα μέτρα τα οποία χρειάζεται να ληφθούν αναφέρθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Απόστολος Μπέμπης ο οποίος σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «για την αντιμετώπιση των δύσκολων φαινομένων που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια και για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα όπως η αποτελεσματικότερη χρήση των λιγοστών υδάτινων πόρων, η προσαρμογή των υφιστάμενων προδιαγραφών κατασκευής κτιρίων, ώστε να είναι ανθεκτικά στις μελλοντικές κλιματικές συνθήκες και σε ακραία καιρικά φαινόμενα, η κατασκευή αντιπλημμυρικών τειχών και η ανύψωση των αναχωμάτων για την προστασία από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, η ανάπτυξη ανθεκτικών στην ξηρασία καλλιεργειών, η επιλογή δασικών ειδών και δασοκομικών πρακτικών λιγότερο ευάλωτων στις καταιγίδες και τις πυρκαγιές και η εκπόνηση χωροταξικών σχεδίων και τη δημιουργία διαδρόμων για να διευκολυνθεί η μετανάστευση των ειδών».

Σημειώνεται τέλος ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει αναπτύξει κείμενο Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή το οποίο έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση έως την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232&language=el-GR

karditsanews.gr