Μειώνονται οδοιπορικά και εκτός έδρας στο Δημόσιο – Ποιές παροχές κόβονται

Μειώνονται οδοιπορικά και εκτός έδρας στο Δημόσιο – Ποιές παροχές κόβονται

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει αλλαγές στις δαπάνες μετακίνησης εντός και εκτός Ελλάδος των δημοσίων υπαλλήλων. Αναμένεται δε να κατατεθεί σύντομα στο Βουλή και αφού ενσωματωθούν οι αλλαγές που κρίθηκαν αναγκαίες κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης.
Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών επιχειρεί να θέσει σε ενιαία βάση τις δαπάνες μετακίνησης των δημοσίων υπαλλήλων, αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στα 40 ευρώ ανεξάρτητα από τη θέση και το βαθμό των μετακινούμενων υπαλλήλων. Το ποσό  μπορεί να αναπροσαρμοστεί μόνο με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.
Ειδικότερα το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ των άλλων τα εξής:

  • Ο αριθμός των επιτρεπόμενων εκτός έδρας ημερών ορίζεται σε 60 ημέρες.
  • Τα έξοδα διαμονής κυμαίνονται από 60 έως 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση ανάλογα με την κατηγορία και προσαυξάνονται κατά 20% κατά την υψηλή περίοδο. Τέτοια έξοδα αναγνωρίζονται όταν η απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου είναι μεγαλύτερη από 160 χιλιόμετρα εφόσον κινείται με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από 120 χιλιόμετρα όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο.
  • Για τους επιμελητές και κλητήρες, για τους υπαλλήλους που ασκούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις , παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους χρέη επιμελητή, και για τους τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας υποχρεωτικής ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση περιφερειακών κτιρίων του φορέα τους, τα έξοδα κίνησης εκτός έδρας περιλαμβάνουν μόνο το αντίτιμο των μέσων μαζικής μεταφοράς. Για τους τεχνικούς υπαλλήλους και τους μηχανικούς για την επίβλεψη των δημοσίων έργων προσδιορίζονται από την εκάστοτε νομοθεσία.
  • Για τους υπαλλήλους του υπουργείου Δικαιοσύνης του κλάδου επιμελητών δικαστηρίων οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με την επίδοση εγγραφών και στους υπαλλήλους των ΔΟΥ του υπουργείου Οικονομικών, κλάδου επιμελητών που ασχολούνται αποκλειστικά με την επίδοση φορολογικών εγγραφών και πράξεων διοικητικής εκτέλεσης προβλέπονται πάγια έξοδα κίνησης 50 ευρώ το μήνα.
  • Ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού ορίζεται σε 50 έως 100 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία του μετακινούμενου και της χώρας προορισμού.
  • Τα έξοδα κίνησης και διαμονής που προκαλούνται λόγω των μετακινήσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας , των μελών της κυβέρνησης και των υφυπουργών για υπηρεσιακούς λόγους αναγνωρίζονται απολογιστικά σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα παραστατικά. Η ημερήσια αποζημίωση για μετακινήσεις στο εσωτερικό καθορίζεται σε 40 ευρώ και στο εξωτερικό σε 100 ευρώ.

Σε ότι αφορά μη μισθολογικές παροχές προβλέπονται τα εξής:

  • Για τις παροχές κινητής τηλεφωνίας προβλέπεται η καθιέρωση ανωτάτου ορίου χρόνου ομιλίας/χρήσης διαφορετικού ανάλογα με την ιδιότητα του υπαλλήλου, προκειμένου να καλυφθεί η υπηρεσιακή ανάγκη για απρόσκοπτη λειτουργία του φορέα ή της υπηρεσίας με επιβάρυνση του εργαζόμενου για χρήση καθ’ υπέρβαση του εν λόγω ορίου. Το όριο του προηγουμένου εδαφίου καθορίζεται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου.
  • Για τις παροχές που έχουν στόχο τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας, προβλέπεται η χορήγησή τους αποκλειστικά και μόνο σε είδος.
  • Παροχές που αφορούν σε Ασφαλιστήρια Συμβόλαια/Προγράμματα Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης των εργαζομένων, καθώς και σε μειωμένα εισιτήρια, δωρεάν Κάρτες Διαδρομών καλύπτονται αποκλειστικά από ίδια συμμετοχή των εργαζομένων.