Νέα μείωση των πόρων ΟΤΑ

Νέα μείωση των πόρων ΟΤΑ

Σημαντικές αλλαγές για τους πόρους των ΟΤΑ σύμφωνα με το νέο πολυνομοσχέδιο.

Στα 3,4 δισ. ευρώ θα ανέρχονται από το 2018 και εντεύθεν οι ΚΑΠ που δίνονται στους ΟΤΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Στις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου προβλέπεται μείωση κατά 1,8 δισ. σε σχέση με τα προβλεπόμενα από το ν. 3986/11.

Αλλά και αύξηση κατά 400 εκατ. σε σχέση με όσα δόθηκαν στους ΟΤΑ το 2016 και όσα έχουν προϋπολογισθεί για το 2017.

 

Πηγή: www.ert.gr