ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Ιδρυσε Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Ιδρυσε Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων

Στη δημιουργία του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων  (ΚΥΕ) προχώρησε η  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

 

Το ΚΥΕ ιδρύθηκε στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ (2014-2020). Η λειτουργία του συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και υλοποιείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Λειτουργεί δε ως φορέας υποστήριξης,  διασύνδεσης και συντονισμού  για κάθε επιχειρηματία της Στερεάς Ελλάδας (μικρό, μεγάλο, υποψήφιο).

 

Οι υπηρεσίες που παρέχει το ΚΎΕ είναι:

 

Υπηρεσίες του ΚΥΕ:

 

Ενημέρωση και καθοδήγηση για τα τρέχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Εξατομικευμένη πληροφόρηση και υποστήριξη – Συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Συντονισμός δράσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της τοπικής δικτύωσης.

Διασύνδεση με φορείς / συντελεστές επιχειρηματικότητας /πολλαπλασιαστές πληροφόρησης.

Χαρτογράφηση των Επενδυτικών Ευκαιριών για την προσέλκυση επενδυτών.

Υποστήριξη δράσεων για τη προώθηση των εξαγωγών και διασύνδεση των επιχειρήσεων με τις αγορές της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Υπηρεσίες One stop shop για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας σε επίπεδο Περιφέρειας.

Οι υφιστάμενοι και οι εν δυνάμει επιχειρηματίες μπορούν να απευθύνονται στη Κεντρική Δομή του ΚΥΕ ή στα τοπικά γραφεία σε κάθε περιφερειακή ενότητα:

 

Κεντρική Δομή: Λαμία 35131, πλ. Ελευθερίας 3, 2ος όροφος,

Τ. 2231030190, F.22310 28725

 

ΠΕ Βοιωτίας: Φίλωνος 35-39, Λιβαδειά 32131, T. 2261350255, F. 2261350239

ΠΕ Εύβοιας: Λ. Χαινά 93, Χαλκίδα 34100,Τ. 2221353826, F. 2221036055

ΠΕ Ευρυτανίας: Κατσαντώνη 2, Καρπενήσι 36100, T/F. 2237352433

ΠΕ Φωκίδας: Ι. Γιδόγιαννου 31, 3ος όροφος, Άμφισσα 33100, Τ. 2265350656, F. 2265028738, Ε-mail: info@kye.com.gr

Πηγή: otanews.gr