Πρόσληψη 195 μελών ειδικού προσωπικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόσληψη 195 μελών ειδικού προσωπικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Την απόφαση πρόσληψης 195 εργαζομένων, που θα καλύψουν θέσεις διδακτικού και  εργαστηριακού προσωπικού για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2015-2016) στα ΑΕΙ, στις ΑΕΑ στα ΤΕΙ και στην ΑΣΠΑΙΤΕ, υπέγραψε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορος Βερναρδάκης, ύστερα από αίτημα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκου Φίλη.

Πρόκειται για ογδόντα (80) μέλη Ε.Τ.Ε.Π., είκοσι έξι (26) μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι και ΙΙ (νυν Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων, τέσσερις (4) θέσεις μελών Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Α., καθώς και ογδόντα πέντε (85) μέλη Ε.Τ.Π. (νυν Ε.Τ.Ε.Π.) των ΤΕΙ.

Σημειώνεται ότι, πρόκειται για την εφαρμογή της αριθμ.ΔΙΠΠ/2.9/27/οικ.8179/13-4-2010 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η διαδικασία της οποίας ουδέποτε ολοκληρώθηκε, με αποτέλεσμα να οξύνονται περαιτέρω τα προβλήματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η απόφαση πρόκειται να δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης