Προσλήψεις στην ΔΕΥΑ Τρικάλων

Προσλήψεις στην ΔΕΥΑ Τρικάλων

Στην πρόσληψη 10 ατόμων προχωρά η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αποχέτευσης Τρικάλων.
Οι θέσεις και οι ειδικότητες είναι: 5 υδρευλικοί Δ.Ε, 1 τοπογράφων μηχανικών Π.Ε, 1 χειριστών μηχανημάτων έργου Δ.Ε, 1 οδηγούκαι 2 ηλεκτρολόγων Δ.Ε.
Οι επιλεγέντες θα υπογράψουν συμβάσεις διάρκειας 8 μηνών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην ΔΕΥΑΤ ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικώς