Ψηφιακή εποχή στον Δήμο Αχαρνών με την«Ίριδα»

Ουσιαστικό βήμα για τον ψηφιακό του μετασχηματισμό κάνει ο Δήμος Αχαρνών με την ένταξή του στο πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και εργασιών «ΙΡΙΔΑ», όπως ενημερώνει.

Χωρίς να δαπανήσει ούτε ένα ευρώ,  με την υποστήριξη του Τμήματος Κυβερνοασφάλειας του υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος  αξιοποιεί ένα σύγχρονο πληροφοριακό εργαλείο που ενισχύει την αποδοτικότητα, τη διαφάνεια, τον ιεραρχικό έλεγχο και τον συντονισμό των υπηρεσιών του, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Η «ΙΡΙΔΑ» αποτελεί ένα αποτελεσματικό και ασφαλές πληροφοριακό σύστημα, το οποίο φιλοξενείται στην κυβερνητική υποδομή G-Cloud του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από τα στελέχη του Κέντρου Μηχανογράφησης του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και προσαρμόστηκε πλήρως στις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών και των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με την εφαρμογή του συστήματος στον Δήμο Αχαρνών επιτυγχάνεται:

  • Η ηλεκτρονική διαχείριση των εγγράφων που σημαίνει ταχύτερη και οικονομικότερη διακίνηση της αλληλογραφίας.
  • Η βελτίωση του διοικητικού έργου καθώς επιτυγχάνεται η καλύτερη παρακολούθηση των εκκρεμοτήτων σε όλα τα επίπεδα της υπηρεσιακής ιεραρχίας και η ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλων των εγγράφων.
  • Η αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου με αποτέλεσμα την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων

Ο Δήμος Αχαρνών χωρίς να επιβαρύνει το ταμείο του λειτουργεί, πλέον, ψηφιακά τονίζει ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός. «Έχουμε θέσει τα θεμέλια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών του δήμου και τον εκσυγχρονισμό τους με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών και την οικοδόμηση μιας σύγχρονης και ανθρώπινης πόλης».

 

 

 

The post Ψηφιακή εποχή στον Δήμο Αχαρνών με την«Ίριδα» first appeared on ΚΕΔΕ.