ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Περισσότερα

Ο ∆ρ. Νικόλαος Γεωργικόπουλος είναι ερευνητής χρηµατοοικονοµικών στο Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) από το 2007 και προϊστάµενος του Κέντρου Πληροφορικής του ΚΕΠΕ από το 2011. Στον οργανισµό αυτό επικεντρώνεται στη διεξαγωγή εφαρµοσµένης οικονοµικής έρευνας σε θέµατα που αφορούν την ελληνική οικονοµία, στην παρακολούθηση της οικονοµικής συγκυρίας και στην παροχή µελετητικών υπηρεσιών στην κυβέρνηση σε θέµατα οικονοµικής ανάλυσης και πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων του διετέλεσε συντονιστής σε τρεις πρόσφατες ερευνητικές εργασίες που ανατέθηκαν στο ΚΕΠΕ από το ελληνικό κράτος. Η πρώτη, µε τίτλο Επενδυτικές Ευκαιρίες στην Ελλάδα: Η Πορεία προς την Ανάκαµψη και την Βιώσιµη Ανάπτυξη, έγινε για το Οικονοµικό Γραφείο του Πρωθυπουργού τον Φεβρουάριο του 2013. Η δεύτερη, µε τίτλο Ηλεκτρονικά Μέσα Συναλλαγών: Ή Επίδραση στα Έσοδα µέσω ΦΠΑ, έγινε για την Βουλή των Ελλήνων τον Νοέµβριο του 2011. Η τρίτη, µε τίτλο Επενδυτικές Ευκαιρίες στην Ελλάδα, έγινε για το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τον Σεπτέµβριο του 2011. Ο κ. Γεωργικόπουλος από τον Σεπτέµβριο του 2012 είναι επισκέπτης Καθηγητής (Visiting Research Professor) του Πανεπιστηµίου της Νέας Υόρκης των Η.Π.Α. (New York University, Stern School of Business). Από το 2007 µέχρι και τον Αύγουστο του 2012, διετέλεσε επιστηµονικός επισκέπτης του Πανεπιστηµίου της Νέας Υόρκης των Η.Π.Α. Επίσης, από το 2010 κατέχει τη θέση του Λέκτορα µερικής απασχόλησης στο London Metropolitan University του Λονδίνου, στο τµήµα Statistics, Operational Research and Mathematics (STORM). Ο κ. Γεωργικόπουλος είναι επιστηµονικός συνεργάτης του οµότιµου Καθηγητή Νίκου Χριστοφίδη του Πανεπιστηµίου Imperial College London. Είναι µέλος και εκπρόσωπος του ΚΕΠΕ στο διεθνές δίκτυο ερευνητών Society for Financial Econometrics (SoFiE) που εδρεύει στο Πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης των Η.Π.Α. και ασχολείται µε τις εφαρµογές της οικονοµετρίας στα χρηµατοοικονοµικά. Επίσης, έχει οριστεί εκπρόσωπος του ΚΕΠΕ στην Επιτροπή Χρηµατοπιστωτικών Αγορών του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηµατικών (BSc) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (1993). Έκανε το πρώτο του µεταπτυχιακό (MSc) στο Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης (University of Oxford) στη Μαθηµατική Μοντελοποίηση και Αριθµητική Ανάλυση, µε ειδίκευση στα χρηµατοοικονοµικά µοντέλα (1995). Του απονεµήθηκε το δίπλωµα (Diploma) στον τοµέα των Ποσοτικών Χρηµατοοικονοµικών από το Imperial College London (2004). Εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή (Ph.D.) στα Χρηµατοοικονοµικά µε ειδίκευση στη ∆ιαχείριση Κινδύνου, στο τµήµα ∆ιοίκησης και Οικονοµικών του Imperial College London του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου (2004). Επίσης, υπήρξε µεταδιδακτορικός ερευνητής (PostDoc) στο Centre for Quantitative Finance, Imperial College London, καθώς και στο Πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης των Η.Π.Α. (2004 – 2007). Προτού ξεκινήσει την επαγγελµατική του σταδιοδροµία στο ΚΕΠΕ, κατείχε τις εξής θέσεις: 2 • Ερευνητής – Σύµβουλος χρηµατοοικονοµικών, Centre for Quantitative Finance, Imperial College Business School, London, UK (2004-2007). • Υπεύθυνος διεκπεραίωσης οικονοµικών µελετών, Bevlodge Limited, London, UK (2003-2004). • Σύµβουλος χρηµατοοικονοµικών, KT & SS Ltd, London, UK (2001-2003). • Αναλυτής χρηµατοοικονοµικών κινδύνων & προγραµµατιστής λογισµικού, Xenomorph Software Ltd, London, UK (1999-2000). • Βοηθός χρηµατιστή & Ερευνητής χρηµατοοικονοµικών, Barclays Bank-BZW, London, UK (1997-1998). • Λέκτορας – βοηθός διδασκαλίας, στους τοµείς των χρηµατοοικονοµικών και των εφαρµοσµένων µαθηµατικών, Imperial College London, UK (1996-1998). Έχει δηµοσιεύσει εργασίες σε διαφορά επιστηµονικά περιοδικά έχει συµβάλει στην συγγραφή επιστηµονικών ερευνών και βιβλίων και έχει αρθρογραφήσει σε διεθνή οικονοµικά περιοδικά και εφηµερίδες. Τέλος, έχει λάβει µέρος τόσο ως βασικός οµιλητής αλλά και ως εισηγητής σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης σε πολλά διεθνή και ελληνικά επιστηµονικά συνέδρια. Η τρέχουσα έρευνά του αφορά το ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Πιο συγκεκριµένα, εξετάζει την κεφαλαιακή διάρθρωση, την κεφαλαιακή επάρκεια και την διαχείριση κινδύνων του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. Ταυτόχρονα, µελετάει τους προσδιοριστικούς παράγοντες των περιθωρίων αποδόσεων των ελληνικών χαρακτηριστικών οµολόγων από τους αντίστοιχους γερµανικούς τίτλους (Spreads). Τέλος, ασχολείται µε τις εφαρµογές της οικονοµετρίας στα χρηµατοοικονοµικά.

Ρηξικέλευθη Πρόταση για ακίνητα που κινδυνεύουν να βγουν σε πλειστηριασμό

Τα πρόσφατα αποτελέσματα των σεναρίων προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων (stress tests) για τις ελληνικές τράπεζες επιβεβαίωσαν το γνωστό σε όλους, μα μείζον πρόβλημα του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος, δηλαδή το υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων ή κατά το ευρύ κοινό των «κόκκινων» δανείων. Αν και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι επιτυχείς οι αυξήσεις κεφαλαίων των ελληνικών […]