ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ

Περισσότερα

Ο Ράλλης Γκέκας  εργάζεται ως διευθύνων σύμβουλος στην ΕΕΤΑΑ ΑΕ. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956. Είναι διδάκτωρ οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Γεωργία και Περιβάλλον» του τμήματος περιβάλλοντος του πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι μέλος του δικτύου οικονομικών εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών (CEMR) και επιστημονικός συνεργάτης της ΚΕΔΕ. Διετέλεσε  μέλος της επιτροπής αρχών και πλαισίου του προσχεδίου νόμου όπως επίσης πρόεδρος της Ομάδας Διοίκησης Έργου της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τα οικονομικά, του σχεδίου «Καλλικράτης». Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή και ελληνικά εξειδικευμένα περιοδικά και επιθεωρήσεις. Είναι συγγραφέας ή συμμετείχε στη συγγραφή των βιβλίων: «ΟΝΕ και Μίκρο – Μεσαίες Επιχειρήσεις», «Οι ΟΤΑ σε αριθμούς», «Οι Ελληνικές Περιοχές Natura 2000 και οι φορείς διαχείρισης τους», «Σύγχρονες προσεγγίσεις της Ελληνικής Οικονομίας», «Η Ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση. Συγκριτικά στοιχεία και πολιτικές». Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα προσανατολίζονται στα οικονομικά της ΤΑ και την πράσινη ανάπτυξη.

Ράλλης Γκέκας, Δρ οικονομικών ΟΤΑ : Διαχειριστική επάρκεια των δήμων για ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Η διαχειριστική επάρκεια αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για να εντάξει κάποιος δήμος έργα του, ως τελικός δικαιούχος, στο νέο ΕΣΠΑ. Από αυτή την άποψη είναι πολύ σημαντικό οι δήμοι να προετοιμαστούν. Προετοιμασία δεν σημαίνει μόνο συμπλήρωση του φακέλου, αλλά και αυτοαξιολόγηση, ώστε να εντοπιστούν έγκαιρα τα σημεία που επιδέχονται βελτίωσης. Το κείμενο που ακολουθεί στηρίχθηκε […]