Συμμετοχή ομάδας της ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ στο 1ο Ετήσιο Συνέδριο ICT SECURITY WORLD

Συμμετοχή ομάδας της ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ στο 1ο Ετήσιο Συνέδριο ICT SECURITY WORLD

Στα πλαίσια του προγράμματος διαρκούς επιμόρφωσης, στελέχη της ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. συμμετείχαν στο 1ο Ετήσιο Συνέδριο ICT SECURITY WORLD που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Η κύρια θεματολογία του Συνεδρίου αφορούσε στις στρατηγικές, τεχνολογίες και μεθοδολογίες Ασφάλειας που αξιοποιούνται προκειμένου να είναι ασφαλή τα Ψηφιακά Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε Επιχειρήσεις, Τράπεζες και Δημόσιους Φορείς της χώρα μας.

Παρουσιάστηκαν τρεις διακριτές ενότητες:

Α) Παρουσίαση Επιχειρησιακών και Τεχνολογικών Στρατηγικών Ψηφιακής Ασφάλειας: Διακεκριμένοι Ομιλητές Διεθνών και Ελληνικών Φορέων καθώς και Εταιρειών αναλύουν σε στρατηγικό επίπεδο σημαντικά ζητήματα Ψηφιακής Ασφαλείας

Β) Αναλυτικές παρουσιάσεις και αναφορές σε τεχνολογικές τάσεις, case studies, προϊόντα, εφαρμογές Ψηφιακής Ασφάλειας, Νομικά και Κανονιστικά Θέματα: Σε τρεις παράλληλες συνεδριάσεις διακεκριμένα στελέχη Πληροφορικής και Διοίκησης παρουσιάζουν και αναλύουν τεχνικές δημιουργίας και ανάπτυξης υποδομών Ασφαλείας, καθώς και αξιοποίησης «εργαλείων» για την «θωράκιση» έναντι των κακόβουλων ψηφιακών απειλών.

Γ) Ανοικτές συζητήσεις με την συμμετοχή της ελληνικής κοινότητας ΚυβερνοΑσφάλειας. Με την συμμετοχή του κοινού και διακεκριμένων Ελλήνων Επιστημόνων, Τεχνοκρατών και Στελεχών προετοιμάζονται ανοιχτές συζητήσεις και ειδικές παρουσιάσεις σημαντικών υποθέσεων αντιμετώπισης «ψηφιακών επιθέσεων» και «κυβερνοάμυνας».