Συνεδρίαση της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης – Θεσσαλονίκη, 4 Φεβρουαρίου 2017

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ