Συνεδρίαση της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής – Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ