Στη συνεδρίαση του συμφώνου των δημάρχων συμμετείχε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γιώργος Κωτσός

Στη συνεδρίαση του συμφώνου των δημάρχων συμμετείχε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γιώργος Κωτσός

Στο Ευρωκοινοβούλιο με θέμα την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια

Στις Βρυξέλλες βρέθηκε ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας και Δήμαρχος Μουζακίου και συμμετείχε στη συνεδρίαση του «Νέου Ολοκληρωμένου Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια» (The New Integrated Covenant Of Mayors On Climate and Energy) που έλαβε χώρα στην αίθουσα του Ευρωκοινοβουλίου.
To σύμφωνο των Δημάρχων είναι η πρώτη φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την τοπική αυτοδιοίκηση και τους πολίτες προκειμένου να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στον αγώνα κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Ο Δήμος προς αυτή την κατεύθυνση έχει αναλάβει εδώ και καιρό πολλές πρωτοβουλίες και υλοποίησε μία σειρά από έργα που έχουν ως στόχο την εξοικονόμηση της ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.
Τέτοια έργα και πρωτοβουλίες είναι:

1. Το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος που είχε προϋπολογισμό 700.000 ΕΥΡΩ ο Δήμος Μουζακίου θωρακίζει ενεργειακά τα παρακάτω κτίρια: το Δημαρχείο Μουζακίου, το ΕΠΑΛ Μουζακίου, τον παιδικό σταθμό Μουζακίου, το Δημοτικό σχολείο Μαυρομματίου και το Νηπιαγωγείο Μαυρομματίου.
Από το συγκεκριμένο έργο αναμένονται τα παρακάτω ενεργειακά οφέλη
•    Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Μουζακίου 424.086,49 kWh
•    Ετήσια Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας 587.156,26 kWh
•    Μείωση Εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 167,95 τόνους ετησίως

2. Τοποθέτηση λαμπτήρων LED

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια 85 φωτιστικών σωμάτων με ενσωματωμένους λαμπτήρες τύπου LED (Light Emitting Diode – Δίοδος Εκπομπής Φωτός) για την αντικατάσταση αντίστοιχων συμβατικών ενεργοβόρων φωτιστικών υψηλής κατανάλωσης φωτιστικών στους δρόμους του Μουζακίου.  Με την αντικατάσταση των ενεργοβόρων φωτιστικών από νέα τεχνολογίας LED προβλέπεται εξοικονόμησης ενέργειας σε ποσοστό που υπερβαίνει το 70%, πολύ καλύτερος φωτισμός των κεντρικών αρτηριών του Μουζακίου τόσο για του οδηγούς όσο και για τους πεζούς.
Σκοπός της προμήθειας είναι η εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό που υπερβαίνει το 70%, καθώς τα LED, λόγω της κατάστασης λειτουργίας τους, προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα, τόσο σε οικονομικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο.
Τα οφέλη που υπάρχουν με την χρήση των λαμπτήρων LED είναι πολλαπλά:
•    Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης.
•    Μηδενισμός της ακτινοβολίας, μείωση της θερμότητας.
•    Μεγάλη διάρκεια ζωής και αντοχή.
•    Εξοικονόμηση χώρου και καλαισθησία.
•    Ασφαλής, αθόρυβη και απρόσκοπτη  λειτουργία

3. Οικολογική και περιβαλλοντική αναβάθμιση περιοχής Δημοτικής Αγοράς Μουζακίου

Η συγκεκριμένη πρόταση η  οποία χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Θεσσαλίας και έχει προϋπολογισμό 292.000,00 ΕΥΡΩ αφορά στην οικολογική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής της Δημοτικής αγοράς Μουζακίου με παρεμβάσεις που στοχεύουν:
1.    Στην προστασία του περιβάλλοντος με την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου και τον εμπλουτισμό των υφιστάμενων με νέα φυτά
2.    Στη μείωση της θερμοκρασίας της περιοχής με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την χρησιμοποίηση ψυχρών υλικών επιστρώσεων
3.    Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών φωτιστικών σωμάτων με μηδενική κατανάλωση ρεύματος

4.  Φωτοβολταϊκές Στέγες – Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στοιχείων

Ο Δήμος Μουζακίου προχώρησε στην τοποθέτηση δύο φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος 10kW έκαστο σε δημοτικά κτίρια μέσω προγράμματος του ΟΣΚ και 100% χρηματοδότηση. Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος Μουζακίου προχώρησε στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγη του Γυμνασίου Μουζακίου και του Δημοτικού Σχολείου Κρανιάς τα οποία και αποδίδουν ετησίως 27.000kWh πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας.

5.  Μικρό Υδροηλεκτρικό Βατσουνιάς

Ο Δήμος Μουζακίου συμμετέχει με ποσοστό 35% στην Εταιρεία Λαϊκής Βάσης της Βατσουνιάς που διαχειρίζεται το μικρό υδροηλεκτρικό του χωριού με δυναμικότητα 0,6ΜW

6.  Α.Π.Ε.

Ο Δήμος Μουζακίου στηρίζει και επιθυμεί την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα όριά του όπως είναι αιολικά πάρκα (όπως αυτό στη θέση «Αέρας» και «Αφεντικό»  ισχύος 30 ΜW της εταιρείας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» ) και τα μικρά υδροηλεκτρικά.

7.  Ώριμες Μελέτες

Ο Δήμος Μουζακίου το προηγούμενο χρονικό διάστημα και με την ενίσχυση του ΕΣΠΑ προχώρησε στην ωρίμαση και άλλων στοχευμένων ενεργειακών παρεμβάσεων υλοποιώντας μελέτες για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων. Έτσι λοιπόν έχει προετοιμάσει  τις ακόλουθες μελέτες για την «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικό σχολείου Αγναντερού», προϋπολογισμού 190.000€ και για την «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Φαναρίου», προϋπολογισμού 246.000€. Το περιβαλλοντικό – ενεργειακό όφελος από την εφαρμογή των παραπάνω μελετών είναι η μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 290 τόνους ετησίως ενώ παράλληλα συμβάλλουν τόσο στην βελτίωση της εκπαιδευτικής ζωής των μικρών μαθητών του Δήμου ενώ παράλληλα τους καθιστούν ενημερωμένους και ευαισθητοποιημένους πολίτες του αύριο.

«Ο Δήμος  Μουζακίου μέχρι τώρα έχει αναλάβει σοβαρές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης της ενέργειας και της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το  ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης του Δήμου μας για την περίοδο 2009 – 2015  στοχεύει να συνεισφέρει στην επίτευξη των παραπάνω Εθνικών και Ευρωπαϊκών στόχων.
Κεντρικός στρατηγικός στόχος του σχεδίου δράσης είναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του Δήμου μας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και το ισχυρότερο όπλο κατά της κλιματικής αλλαγής. Με κριτήριο την μεγιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των προτεινόμενων ενεργειών καθώς και την ευρύτερη δυνατή κοινωνική ευαισθητοποίηση σε θέματα εξοικονόμησης, προτάσσονται ενεργειακά και οικονομικά αποδοτικά δράσεις για τον Δήμο και τους πολίτες του σήμερα και του αύριο, στο πλαίσιο της Εθνικής, της Κοινοτικής και της παγκόσμιας πολιτικής για την αειφόρο ανάπτυξη και τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.
Ο κεντρικός στρατηγικός στόχος σύμφωνα με τον οποίο έγινε η επιλογή των δράσεων και των αξόνων παρέμβασης του παρόντος σχεδίου στηρίζετε σε δύο πυλώνες. Πρώτον η μεγιστοποίηση του αποτελέσματος (εξοικονόμηση ενέργειας – μείωση εκπομπών CO2) βάση του διαθέσιμου προϋπολογισμού και δεύτερον η επιλογή δράσεων – χώρων παρέμβασης που θα έχουν το μέγιστο κοινωνικό αντίκτυπο όσον αφορά την ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, αλλαγής ενεργειακής συμπεριφοράς κοκ.» δήλωσε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός