Τα αναδρομικά και οι αυξήσεις στα ειδικά μισθολόγια (πίνακες)

Τα αναδρομικά και οι αυξήσεις στα ειδικά μισθολόγια (πίνακες)

Η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να δώσει αναδρομικά απόν τις παράνομες μειώσεις ως τον Οκτώβριο. Τα ποσά θα κινηθούν ανάλογα με τις αποφάσεις του ΣτΕ και δεν περιλαμβάνουν ολόκληρη την περίοδο των παράνομων περικοπών. Οι Στρατιωτικοί και όσοι υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας δικαιώθηκαν πλήρως και η περίοδος που υπολογίζεται ξεκινάει από το 2012, ωστόσο για Ιατρούς και Πανεπιστημιακούς το διάστημα ξεκινάει από την ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων του ΣτΕ με ελάχιστες εξαιρέσεις και έτσι τα ποσά είναι σαφώς μικρότερα.

Αναλυτικά τα ποσά (μικτά)

Πανεπιστημιακοί – Βασικός μισθός

Βαθμός Αναδρομικά που επιδικάστηκαν Μηνιαία αύξηση αναδρομικά από 1/1/2018
Αναπληρωτής Καθηγητής 7.452 207
Επίκουρος Καθηγητής 5.436 151
Λέκτορας 4.248 118

Πανεπιστημιακοί – Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας

Βαθμός Αναδρομικά που επιδικάστηκαν Μηνιαία αύξηση αναδρομικά από 1/1/2018
Καθηγητής 3.069 85
Αναπληρωτής καθηγητής 2.141 59
Επίκουρος καθηγητής 1.638 46
Λέκτορας 1.179 33

Πανεπιστημιακοί – Αποζημίωση δημιουργίας βιβλιοθήκης

Βαθμός Αναδρομικά που επιδικάστηκαν Μηνιαία αύξηση αναδρομικά από 1/1/2018
Καθηγητής 2.151 60
Αναπληρωτής καθηγητής 1.070 30
Επίκουρος καθηγητής 522 14
Λέκτορας 522 14

Πανεπιστημιακοί – Ειδικό ερευνητικό επίδομα

Βαθμός  Αναδρομικά που επιδικάστηκαν Μηνιαία αύξηση αναδρομικά από 1/1/2018
Καθηγητής 1.797 50
Αναπληρωτής καθηγητής 1.260 35
Επίκουρος καθηγητής 984 27
Λέκτορας 744 21

Ιατροί ΕΣΥ – Βασικός μισθός

Βαθμός Αναδρομικά που επιδικάστηκαν Μηνιαία αύξηση αναδρομικά από τον Μάρτιο του 2018
Διευθυντής 474
Επιμελητής Α 246
Επιμελητής Β 147
Ειδικευόμενος 20

Ιατροί ΕΣΥ – Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης

Βαθμός Αναδρομικά που επιδικάστηκαν Μηνιαία αναδρομικά αύξηση από τον Μάρτιο του 2018
Συντονιστής Διευθυντής 53
Διευθυντής 53
Επιμελητής Α 46
Επιμελητής Β 37
Ειδικευόμενος 39

Ιατροί ΕΣΥ – Αποζημίωση για ενημέρωση βιβλιοθήκης

Βαθμός Αναδρομικά που επιδικάστηκαν Μηνιαία αύξηση αναδρομικά από τον Μάρτιο του 2018
Συντονιστής Διευθυντής 49
Διευθυντής 49
Επιμελητής Α 42
Επιμελητής Β 35
Ειδικευόμενος 26

Στρατιωτικοί – Μισθοί

Βαθμός Αναδρομικά που επιδικάστηκαν Αύξηση αναδρομικά από 1/1/2018
Α/ΓΕΕΘΑ 15.080 232
Αρχηγοί: ΓΕΑ, ΓΕΝ, ΓΕΣ, ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ. 12.025 185
Γενικός επιθεωρητής Στρατού, Διοικητής Α Στρατιάς, Αρχηγοί Στόλου-Αεροπορίας 9.880 152
Αντιστράτηγος 8.905 137
Υποστράτηγος 7.995 123
Ταξίαρχος 6.435 99
Συνταγματάρχης 4.875 75
Αντισυνταγματάρχης 3.835 59
Ταγματάρχης 3.250 50

 

Λοχαγός 2.860 44
Υπολοχαγός 2.015 31
Ανθυπολοχαγός 780 12
Ανθυπασπιστής 1.300 20
Αρχιλοχίας 1.300 20
Επιλοχίας 975 12
Λοχίας 0 0
Δεκανέας 455 7
Μόνιμος στρατιώτης 260 4

Πηγή: www.aftodioikisi.gr