Ζώνη Καινοτομίας Δ. Μακεδονίας: Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου Κοζάνης, Πανεπιστημίου και Δ.ΕΠ.Ε.ΠΟ.Κ.

Ένα εμβληματικό έργο για τη Δίκαιη Μετάβαση δρομολογείται έπειτα από την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κοζάνης, της Δημοτικής Επιχείρησης Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης Α.Ε. (Δ.ΕΠ.Ε.ΠΟ.Κ. Α.Ε.) και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το μνημόνιο έχει ως στόχο τη διαμόρφωση του πλαισίου συνεργασίας για να προσδιορισθεί η διαδικασία μεταβίβασης του Οικοδομικού Τετραγώνου 6 του Τομέα Δ της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, για την ανέγερση, ίδρυση και λειτουργία του Επιστημονικού – Τεχνολογικού – Επιχειρηματικού Πάρκου στη ΖΕΠ Κοζάνης.
Υπενθυμίζεται, ότι σκοπός της Ζώνης Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας είναι η ανάπτυξη ενός νέου οικονομικού μοντέλου στη μεταλιγνιτική εποχή, μέσω της ανάπτυξης έργων υποδομών και δράσεων υποστήριξης της έρευνας, της καινοτομίας και της  επιχειρηματικότητας στους τομείς καθαρής ενέργειας, περιβάλλοντος, πρωτογενούς τομέα και ψηφιακής μετάβασης.
Επίσης, μια από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις της Ζώνης Καινοτομίας είναι η δημιουργία του 1ου Θύλακα Καινοτόμων Δραστηριοτήτων: ένα Επιστημονικό – Τεχνολογικό – Επιχειρηματικό Πάρκο με πολυτομεακό χαρακτήρα για τη φιλοξενία νεοφυών επιχειρήσεων, ώριμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων τεχνολογίας και spin off εταιρειών ερευνητικών ινστιτούτων.

The post Ζώνη Καινοτομίας Δ. Μακεδονίας: Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου Κοζάνης, Πανεπιστημίου και Δ.ΕΠ.Ε.ΠΟ.Κ. first appeared on ΚΕΔΕ.